رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 17
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 12
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 18
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 16
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 19
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 15
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 11
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 10
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 13
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 9
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 6
رونمایی از پوستر جشنواره های بین المللی ذولفقار و ملی تئاتر سردار آسمانی 7
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید