آثار برگزیده دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

 

بخش طراحی پارچه:

طراحی پارچه
طراحی پارچه
طراحی پارچه

بخش تصویرسازی لباس اجتماع بانوان:

لباس اجتماع بانوان
لباس اجتماع بانوان
لباس اجتماع بانوان

بخش تصویرسازی عفاف و حجاب:

 

تصویرسازی عفاف و حجاب

بخش تصویرسازی بالاپوش مردانه:

تصویرسازی بالاپوش مردانه

بخش تصویرسازی دیجیتال:

 

تصویرسازی دیجیتال
تصویرسازی دیجیتال

بخش کیف:

کیف
کیف
کیف

بخش کفش:

کفش
حسامی
کفش

بخش اجتماع بانوان:

اجتماع بانوان
اجتماع بانوان

بخش پوشش بلند:

پوشش بلند
پوشش بلند

پوشش بلند

بخش بالاپوش مردانه:

 

بالاپوش مردانه
بالاپوش مردانه
بالاپوش مردانه
بالاپوش مردانه

 

بخش مجموعه سازی:

 

مجموعه سازی
مجموعه سازی
مجموعه سازی
مجموعه سازی
مجموعه سازی
مجموعه سازی
مجموعه سازی

مجموعه سازی
مجموعه سازی

بخش مجموعه سازی خانواده:

 

مجموعه سازی خانواده
مجموعه سازی خانواده
مجموعه سازی خانواده
مجموعه سازی خانواده
مجموعه سازی خانواده
مجموعه سازی خانواده
مجموعه سازی خانواده
مجموعه سازی خانواده
مجموعه سازی خانواده

مجموعه سازی خانواده
مجموعه سازی خانواده

بخش چادر:

چادر
چادر
چادر
چادر

 

بخش مجلسی بانوان:

مجلسی بانوان
مجلسی بانوان
مجلسی بانوان
مجلسی بانوان
مجلسی بانوان

 

بخش کاربردی:

کاربردی

 

بخش مسابقه زنده لباس اجتماع بانوان:

مسابقه زنده لباس اجتماع بانوان

بخش مسابقه زنده لباس بالاپوش مردانه:

 

مسابقه زنده لباس بالاپوش مردانه

بخش مسابقه زنده عفاف و حجاب:

 

مسابقه زنده عفاف و حجاب

 

بخش زیورآلات طراحی (مفهومی کاشان):

 

زیورآلات (کاشان)
زیورآلات (کاشان)
زیورآلات (کاشان)
زیورآلات (کاشان)

بخش زیورآلات طراحی (آزاد):

زیورآلات طراحی (آزاد)
زیورآلات طراحی (آزاد)
زیورآلات طراحی (آزاد)
زیورآلات طراحی (آزاد)

 

زیورآلات طراحی (آزاد)

 

بخش زیورآلات ساخت (آزاد):

 

زیورآلات ساخت (آزاد)
زیورآلات ساخت (آزاد)
زیورآلات ساخت (آزاد)
زیورآلات ساخت (آزاد)
زیورآلات ساخت (آزاد)

 

بخش زیورآلات ساخت (کاشان):

 

زیورآلات ساخت (کاشان)
زیورآلات ساخت (کاشان)
زیورآلات ساخت (کاشان)
زیورآلات ساخت (کاشان)
زیورآلات ساخت (کاشان)

انتخاب ویژه هیات داوران:

انتخاب ویژه هیات داوران طراحی لباس