مسابقه و نمایش طرح عفاف و حجاب

بخش های نمایشگاه :

این دوره از نمایشگاه در چهار بخش الف ) مسابقه ونمایش طرح عفاف وحجاب  ب ) مسابقه ایده تا اجرا  ج)فعالیت های تبلیغی ، ترویجی د) عرضه محصولات عفاف وحجاب برگزار می شود.

 

الف ) مسابقه طراحی لباس  اجتماع بانوان:

دراین بخش کلیه طراحان وتولیدکنندگان می توانند  با ارائه طرح های:

الف ) چادر    ب ) مانتو  (تا مچ پا)   ج) پوشش سر

که با نگاهی کاربردی  متناسب با فرهنگ وموازین ایرانی اسلامی باشد دراین بخش حضور یابند.

لطفا فایل های زیر را پر نموده و به دبیرخانه کارگروه به آدرس پست الکترونیکی nezarat.mojavez.mode@gmail.com ارسال فرمایید.