مسابقه و نمایش طرح عفاف و حجاب

بخش‌های جشنواره:

این دوره از نمایشگاه در چهار بخش مسابقه و نمایش طرح عفاف و حجاب؛ مسابقه ایده تا اجرا؛ فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی و عرضه محصولات عفاف و حجاب برگزار می‌شود.

الف) مسابقه طراحی لباس:

در این بخش کلیه طراحان و تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه طرح‌های چادر؛ مانتو (تا مچ پا) و پوشش سر، بالاپوش مردانه که با نگاهی کاربردی متناسب با فرهنگ و موازین ایرانی اسلامی باشد در این بخش حضور یابند.