فعالیت های تبلیغی ، ترویجی

بخش‌های جشنواره:

این دوره از نمایشگاه در چهار بخش مسابقه و نمایش طرح عفاف و حجاب؛ مسابقه ایده تا اجرا؛ فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی و عرضه محصولات عفاف و حجاب برگزار می‌شود.

ج) بخش فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی:

در این بخش از نمایشگاه، کلیه مؤسسات دولتی و خصوصی، نهادها، ارگان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مراکز فرهنگی و دینی که دارای آثار جهت عرضه و نمایش هستند می‌تواند حضور پیدا کنند.

مؤسسات عفاف و حجاب؛ در این بخش مؤسسات عفاف و حجاب که در عرصه‌های علمی پژوهشی فعالیت دارند و می‌تواند دستاوردهای علمی خود با محوریت موضوع حجاب را در قالب مقاله، کتاب، بروشور و در معرض نمایش قرار دهند می‌توانند حضور پیدا کنند.