فعالیت های تبلیغی ، ترویجی

بخش های نمایشگاه

این دوره از نمایشگاه در چهار بخش الف ) مسابقه ونمایش طرح عفاف وحجاب  ب ) مسابقه ایده تا اجرا  ج)فعالیت های تبلیغی ، ترویجی د) عرضه محصولات عفاف وحجاب برگزار می شود.

 

دراین بخش از نمایشگاه، کلیه موسسات دولتی وخصوصی، نهادها، ارگان ها، دستگاه های اجرایی و مراکز فرهنگی و دینی که دارای آثار جهت  عرضه ونمایش می باشند می تواند حضور پیدا کنند.

لطفا فایل های زیر را پر نموده و به دبیرخانه کارگروه به آدرس پست الکترونیکی nezarat.mojavez.mode@gmail.com ارسال فرمایید.