لوگو

معرفی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

معرفی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 12/10/1385 مجلس شورای اسلامی، به عنوان متولی سیاستگذاری و برنامه­ ریزی  حوزه مد و لباس کشور با مسئولیت و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عضویت وزارتخانه ­های آموزش و پرورش، صنعت معدن و تجارت(صنایع)، (بازرگانی)، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر کارگروه و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط(طراحان و تولیدکنندگان) که دارای وظایف ستادی، حمایتی، تشویقی و تنظیمی بوده که در ماده 2 آیین­ نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 9/4/1387 هیات محترم وزیران وظایف کارگروه ساماندهی مد و لباس به شرح زیر می­باشد:

الف. اتخاذ سیاست­ ها و خط مشی­ های اجرایی شدن مواد قانون.

ب. بررسی و تصویب برنامه­ های پیشنهادی اعضای کارگروه.

ج. تعیین برنامه دستگاه ها برای تحقق اهداف قانون.

د.  نظارت بر فعالیت ­ها و عملکرد دستگاه ها و ارزیابی آنها.

ه. اخذ گزارش عملکرد دستگاه های مشمول قانون.

و.  ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه ریزی و مراحل اجرایی فعالیت های دستگاه ها.

ز.  تنظیم و تصویب شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوط به این آییننامه یا کارگروه.

ح. پیگیری نتایج گزارش های ارایه شده به کارگروه.

ط. تعیین شرایط استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی و تعیین مشمولان تسهیلات و امتیازات.