دستورالعمل برگزاری جشنواره لباس عاشورایی

دستورالعمل برگزاری جشنواره لباس عاشورایی

مقدمه

به منظور تشویق طراحان عرصه پوشش های مناسبتی برای ارائه طرحها و الگوهای جدید و مناسب  اعم از زنانه و مردانه شامل تمام رده های سنی  کارگروه ساماندهی مدولباس کشور در راستای تحقق اهداف سبک زندگی اسلامی و ایرانی و استفاده از قابلیت‌های طراحی، دوخت و تولید در عرصه لباس‌های مناسبتی، مذهبی، عاشورایی و ترویج هرچه بهتر شعائر دینی و عاشورایی و تأثیر آن در شئونات مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه،  جشنواره  لباس عاشورایی با اهداف زیر برگزار می شود.

ماده 1: اهداف

1-تعظیم شعائر و احیای فرهنگ غنی اسلام در راستای وظایف محوله به کارگروه ساماندهی مد و لباس

2-ترغیب و تشویق طراحان برای ارائه ایده‌ها با نگاه دینی و طراحی لباسهای مناسبتی، مذهبی، و عاشورایی، در گروه های سنی مختلف

3-تقدیر از زحمات پیشکسوتان، چهره‌های ماندگار و فعالان این عرصه در حوزه تولید و توزیع

4-بررسی نقش لباس و کاربرد آن در ایام محرم، صفر  و شیوه‌های انتقال فرهنگ عاشورا

5- استفاده از نشانه‌های اقوام ایرانی در لباسهای مذهبی و عاشورایی و جلوگیری از ترویج لباسهای نأمانوس و نامناسب در مراسم عزاداری و هیئت‌های مذهبی

ماده 2:. ضوابط کلی جشنواره

الف )جشنواره فارغ از نام و شهرت طراحان و اهالی مد و لباس کشور عمل می نماید و معیار و شاخص‌های مورد تایید و تاکید کمیسیون ماده 4 قانون (مستند به بند الف بخش 4 ماده 4 آیین نامه داخلی کارگروه ساماندهی مد و لباس مصوب 11/6/1387) و همچنین معیارهای هنری و محتوایی را ملاک عمل خود قرار می‌دهد.

ب) کلیه اقدامات، برنامه‌ها و روند برگزاری در حیطه قوانین، مقررات، ضوابط، شئون فرهنگی و به‌ویژه مفاد مندرج در ماده‌های 2 و 3 قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 12/10/1385 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

د)آثار شرکت یافته در جشنواره می‌بایست پیش از ارائه، مجوز لازم را از کمیسیون‌ ماده 4  آئین نامه داخلی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس اخذ نماید. روال اخذ این مجوز در خصوص کلیه آثار در فراخوان هر دوره اعلام می‌شود.

ماده 3: ارکان جشنواره

1.    رئیس جشنواره

2.   شورای سیاست‌گذاری

3.   دبیر جشنواره

4.  هیئت انتخاب و داوری

5. شورای ارزیابی

ماده 4 : رئیس جشنواره :

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس متولی برگزاری جشنواره بوده و ریاست آن را بر عهده دارد.   مدیریت امور مربوط به مرتبط با اعم از اداری ودرون سازمانی و هماهنگی مورد نیاز با نهادهای دولتی و سایر نهادها، سازمان‌ها و ادارات مرتبط،-،دعوت از اعضاء شورای سیاست‌گذاری و برگزاری جلسه و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه، بررسی، تعیین و تخصیص بودجه جشنواره و ظارت بر تهیه، اعلام و ارسال به‌موقع گزارش‌های  به مراجع ذی‌ربط را برعهده دارد

ماده 5:شورای سیاست‌گذاری

این شورا با حضور معاون امور هنری (رئیس شورا) دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس،دبیر جشنواره و 6 نفر فعال و دست‌اندرکار مرتبط مطابق با اهداف جشنواره تشکیل می شود و ظایفی چون  بررسی و تصویب برنامه‌ها و راهبردهای اجرایی و هنری - تعیین رویکردهای کلان اجرایی برای نیل به اهداف و چشم‌انداز جشنوارهتایید دبیر جشنواره بپیشنهاد رئیس جشنواره با اکثریت اعضاء و تصویب معاون امورهنری،بررسی و تصویب برنامه‌ها و پیشنهاد‌های ارائه‌شده از طرف دبیر جشنواره و نظارت بر اجرای مصوبات شورا راببر عهده دارد.

تبصره:1 اعضای شورای سیاستگذاری به پیشنهاد رئیس جشنواره و با حکم معاون امور هنری منصوب می‌شوند.

تبصره 2: جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و اتخاذ تصمیمات به شیوه اکثریت آرا خواهد بود.

ماده 6-دبیر جشنواره

دبیر جشنواره به پیشنهاد رئیس جشنواره، تایید اکثریت شورای سیاست‌گذاری و تصویب معاون امور هنری منصوب می‌شود.  انجام اموری   تهیه و ارائه فراخوان جشنواره بر اساس اهداف کلی و با توجه به رویکردهای کلان هر دوره، تشکیل دبیرخانه جشنواره و اتخاذ رویکرد و شیوه‌های به روز و عملیاتی برای انجام امور محوله و مدیریت و نظارت بر حسن انجام کار تمامی بخش‌های جشنواره را برعهده دارد

ماده 7- هیئت انتخاب و داوری

هیئت انتخاب و داوری به پیشنهاد دبیران بخش‌ها، تایید دبیر جشنواره و تصویب رئیس جشنواره منصوب می‌شوند  این هیئت وظیفه بررسی، انتخاب اولیه، داوری نهایی و معرفی نفرات برگزیده را بر عهده دارد.

تبصره 3 تعداد و نوع ترکیب هیئت انتخاب و داوری بنا به تشخیص دبیر و تصویب رئیس جشنواره تعیین خواهد شد.

ماده 8- دبیران بخش‌های جشنواره

دبیران هر بخش متناسب با چارچوب و ساختار کلی جشنواره و بخش‌های پیش‌بینی‌شده و مصوب جشنواره (مندرج در متن فراخوان) توسط دبیر جشنواره پیشنهاد و به باتصویب رئیس جشنواره منصوب می‌شوند. انجام امور هر بخش و اجرای مصوبات و موارد ارجاعی از سوی دبیر جشنواره ، ازوظایف دبیران بخش می باشد

ماده 9-شورای ارزیابی جشنواره

شورای ارزیابی جشنواره وظیفه نظارت بر جشنواره و ارزیابی عملکرد دبیر ومدیران بخش ها ی جشنواره را بر عهده دارد.: این شورا هم‌زمان با آغاز به کار جشنواره، از سوی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور افراد  نماینده معاون امور هنری، مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، نماینده دفتر نظارت و ارزشیابی کارگروه ساماندهی مد و لباس، چهار نماینده از بین اهالی مد و لباس کشور به انتخاب معاون امور هنری تشکیل می شود تائید عملکرد دبیر جشنواره در هر دوره بر اساس بررسی‌های این شورا شرط لازم جهت انتخاب مجدد دبیر برای دوره بعدی جشنواره خواهد بود. 

ماده 10 دبیرخانه دائمی جشنواره

دبیرخانه دائمی جشنواره زیر‌مجموعه دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس قرار دارد. مسئول  دبیرخانه دائمی جشنواره با حکم دبیر کارگروه ساماندهی مدو لباس تعیین می‌شود. انجام  کلیه موارد دبیرخانه‌ای و نگهداری سوابق و اطلاعات جشنواره شامل: صورت‌جلسات شورای سیاست‌گذاری و هیئت‌داوران، استخراج و طبقه‌بندی اطلاعات، دریافت و نگهداری آثار، عودت آثار، واجرای موارد ارجاعی از سوی دبیر اجرائی،.. را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره 4:وظایف فوق در هر دوره از جشنواره بر عهده دبیرخانه خواهد بود.

ماده 11: تقویم و زمان‌بندی

جشنواره لباس عاشورایی  به صورت  سالانه و قبل از ماه محرم وحداکثر طی 10 روز برگزار می‌شود. زمان‌بندی‌ دقیق این جشنواره با توجه به ایام تقویمی و نظر شورای سیاست‌گذاری تعیین و از طریق فراخوان‌های جشنواره اعلام خواهد شد. تمدید جشنواره منوط به پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس جشنواره امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 12: بخش‌های جشنواره

چگونگی برگزاری جشنواره لباس عاشورایی در هر دوره به‌وسیله فراخوان‌های مربوط به اطلاع مخاطبان می‌رسد. بخش‌های مختلف جشنواره نیز بر همین اساس و در هر دوره از طریق فراخوان‌ها اعلام خواهد شد.

ماده 13: فرآیند‌ها

فرایند شرایط و ضوابط برگزاری و ارسال و پذیرش آثار در هر دوره از جشنواره طی فراخوان اعلام خواهد شد.

تبصره 5 :کارگروه ساماندهی مد و لباس می‌تواند در راستای سیاست‌گذاری‌های خود، امور اجرایی جشنواره‌ و یا بخشی از مسئولیت امور اجرایی را پس از تصویب معاون امور هنری و در چارچوب این دستورالعمل به بخش‌ها، نهادها و تشکل‌های خصوصی واگذار نماید.

ماده 14. بودجه مورد نیاز

بودجه موردنیاز علاوه بر اعتبار سالیانه (به استناد مفاد ماده 6 آیین نامه داخلی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس مصوب 11/6/1387) می‌تواند در چارچوب این آیین‌نامه از سایر منابع مالی مانند کمک نهادهای غیردولتی و ... تأمین گردد.

تبصره 6: این دستورالعمل بنا بر ضرورت و یا پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری، تایید دبیر کارگروه و تصویب معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ‌بازنگری و اصلاح مجدد خواهد بود.

ماده 15: این دستورالعمل مشتمل بر 15ماده و 6تبصره است که در جلسه مورخ .../......./1400 کارگروه ساماندهی مدولباس تصویب  و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا  می باشد.

سید عباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی