دستورالعمل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

بسمه تعالی

 

 

 

دستورالعمل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 و رساله های دکتری

 

 

بخش علمی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

 

 

 

 

مقدمه:

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور و در جهت نیل به اهداف سازمانی و توسعه تحقیقات کاربردی، دانش افزایی و پژوهش محوری و همچنین به منظور بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های دانشگاه ها و دانش پژوهان، شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان کشور و ترغیب دانشجویان و پژوهشگران به انجام تحقیقات کاربردی در محورهای مرتبط با هنر و رشته های مرتبط با حوزه مد و لباس، دستورالعمل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا را به شرح زیر ابلاغ می نماید.
 

ماده 1:

اهداف:

1-1: ایجاد انگیزه و ترغیب دانشجویان، اساتید و پژوهشگران در زمینه تولید علم، بروز خلاقیت ها، شکوفایی استعدادها و شناسایی دانشجویان مستعد و پژوهشگران برتر.

1-2: بهره­مندی از توانمندی علمی اساتید و سایر دانشجویان صاحب ایده و نظر در حوزه مد و لباس با هدف ایجاد بسترهای دانش بنیان و تحقق اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کارگروه ساماندهی مد و لباس.

1-3 : هدایت نظام مند پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها در جهت رفع نیازهای حوزه مد و لباس کشور.

1-4: تشویق نهاد دانشگاه، اساتید و دانشجویان به منظور توجه بیشتر به مبانی فرهنگی سبک زندگی و پوشش در جامعه

1-5: برقراری ارتباط بهینه و تعامل سازنده بین کارگروه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای تولید فکر و ایده و رساندن آن به حیطه اجرا و همچنین استفاده از ایده های برتر در برنامه ریزی های آتی.

1-6: توسعه گستره مفاهیم علمی، دایره پژوهش های کاربردی، ایجاد ظرفیت های جدید دانش بومی و دستیابی به یافته های نوین علمی و تحقیقاتی.

ماده 2:  فرآیند حمایت از پایان نامه و رساله:

2-1: کارگروه به صورت سالانه، محورها و اولویت های پژوهشی خود را برای حمایت از پایان نامه و رساله از طریق سایت، فراخوان و سایر مسیرهای ارتباطی، به اطلاع مراکز آموزش عالی و پژوهشی می رساند.

2-2: دانشجویان پایان نامه یا رساله دفاع شده را همراه با مقاله و نسخه الکترونیکی به بخش علمی کارگروه تحویل و تقاضای حمایت را به کارگروه اعلام می دارند.

2-3: پس از تأیید پایان نامه یا رساله از سوی کمیته تصویب پایان نامه کارگروه، مبلغ حمایت مشخص و سپس کارگروه  نسبت به تمهیدات مالی و انعقاد قرارداد با دانشجویان اقدام می کند.

2-4: پروپوزال در شورای حمایت از پایان نامه ها به لحاظ علمی و کاربردی بودن، روش اجرا و منابع، مورد ارزیابی قرار می گیرد و مراتب مبنی بر حمایت مشروط، تایید و یا عدم تایید به اطلاع دانشجو می رسد.

ماده 3:  شرایط حمایت از پایان نامه ها:

3-1: مطابقت عنوان پایان نامه با اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی کارگروه ساماندهی مد و لباس

3-2: ارائه گزارش به صورت هر 3 ماه یک بار به دبیر خانه علمی کارگروه ساماندهی مد و لباس

3-3: درج لوگو کارگروه ساماندهی مد و لباس به عنوان همکار و حمایت کننده مالی در پایان نامه و مقاله های منتج از آن الزامی است.

3-4: دانشجو پس از برگزاری جلسه دفاعیه و نهایی شدن رساله، یک نسخه الکترونیکی از پایان نامه با فرمت word و pdf و یک نسخه چاپ شده و صحافی شده در اختیار کارگروه قرار دهد.

3-5: لازم است دانشجو عبارت "پایان نامه با حمایت مالی و معنوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور انجام شده است " و لوگو کارگروه را در صفحه اول پایان نامه خود درج نماید.

3-6: لازم است استاد راهنما قبل از برگزاری جلسه دفاعیه از دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس جهت حضور در جلسه دفاع دعوت بعمل آورد.

3-7: درصورت درخواست کارگروه، دانشجو میبایست در یک نشست تخصصی در کارگروه نتایج پایان نامه را ارائه نماید.

 تبصره: برای برگزاری نشست، حق الزحمه جداگانه ای پرداخت نمی شود.

3-8: دانشجو موظف است حداقل یک مقاله استخراج شده از پایان نامه را به منظور چاپ در نشریه های علمی با تایید و نظارت کارگروه انجام دهد. حداکثر زمان ارائه مدرک و اعلام پذیرش مقاله یک سال پس از گزارش نهایی است.

ماده 4: نحوه حمایت:

4-1: حق الزحمه استاد راهنما بابت هدایت و نظارت پروژه 20 درصد از اصل مبلغ پرداختی تفاهم نامه به دانشجو می باشد که این درصد از خالص پرداختی حمایت شونده کسر نخواهد شد و بر عهده حمایت کننده می باشد که به حساب استاد راهنما واریز خواهد شد.

4-2: هزینه اجرای پایاننامه بر اساس پیشرفت کار و گزارش آن به بخش علمی و دانشگاهی کارگروه و طی دو مرحله پرداخت ( انجام نیمی از اجرای طرح  و زمان ارائه گزارش نهایی) از طریق امور مالی کارگروه ساماندهی  مد و لباس انجام میشود.