راه اندازی شورای حل اختلاف فرهنگ، هنر و رسانه

راه اندازی شورای حل اختلاف فرهنگ، هنر و رسانه

طی توافق فی ما بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه، شورای حل اختلاف فرهنگ، هنر و رسانه به منظور تخصصی کردن در رسیدگی به پرونده­های دعاوی و همچنین حفظ شأن، منزلت و جایگاه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، تسریع و تسهیل درحل و فصل اختلافات این قشر فرهیخته راه اندازی شد.

روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور