کودک و نوجوان

اسامی برگزیدگان سومین جشنواره ملی مد و لباس کودک و نوجوان

اسامی برگزیدگان سومین جشنواره ملی مد و لباس کودک و نوجوان

طراحی لباس کودک و نوجوان  بخش تک اثر :

نفر اول:  فاطمه طهماسبی عمران

نفر دوم: زهره واعظ جوادی

نفر سوم: مریم یاستی

شایسته تقدیر:  سحر عبدالله زاده

شایسته تقدیر: معصومه ظهرابی

شایسته تقدیر: شیما پورعلی

طراحی لباس کودک و نوجوان  بخش مجموعه سازی :

نفر اول: سپیده نظیفی داریانی

نفر دوم: طاهره ایزددوست

نفر سوم: سعیده کارآموزیان

شایسته تقدیر: زهرا جمالی

شایسته تقدیر: ثریا بیانگر

شایسته تقدیر: فاطمه شمس الدین پور

طراحی لباس کودک و نوجوان  بخش ملحقات لباس :

برگزیده: محمد کامرانی

شایسته تقدیر: رزا رنجبریان

طراحی لباس کودک و نوجوان  بخش پوشاک مدارس :

شایسته تقدیر: مریم کریمی

طراحی لباس کودک و نوجوان  بخش ناتوانان جسمی :

شایسته تقدیر: پریناز رهداری

شایسته تقدیر: سحر تلقانی

طراحی لباس کودک و نوجوان  بخش تصویرسازی :

نفر اول: فاطمه جابری مطلق

نفر دوم: فاطمه مستانه

نفر سوم: آذر همراهی

شایسته تقدیر: هانیه اسحاقیان

شایسته تقدیر: زینب کاویانی

طراحی لباس کودک و نوجوان  بخش مقالات :

برگزیده: اکرم کریمی

طراحی لباس کودک و نوجوان  بخش کیف و کفش :

نفر اول: سعید محسنی پورسمن

نفر دوم: حسین و باران ستوده نیا