نحوه دریافت نشان شیما

شیما و نحوه دریافت آن

1-   مقدمه

در راستای تحقق اهداف مندرج در ماده 1 قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 85/10/12 مجلس شورای اسلامی و در جهت اجرای مفاد ماده 2 قانون مذکور و همچنین صیانت از طرح های مورد تایید کمیسیون ماده 4 و حمایت قانونی از طرح و آثار ارایه شده از سوی طراحان و هنرمندان کشور، شبکه یکپارچه سازی مد و لباس ایران طراحی شده است.

2-   تعاریف:

شیما: شیما یا شناسه ی یکپارچه ی مد و لباس ایران.

قانون: قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 85/10/12  مجلس شورای اسلامی

آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1387/4/9 هیات محترم وزیران

آیین نامه داخلی: آیین نامه داخلی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس مصوب  1387/6/11 کارگروه ساماندهی مد و لباس

کمیسیون :کمیسیون ماده 4 موضوع مندرج در بند الف بخش 4 ماده 4 آیین نامه داخلی دبیرخانه

ضوابط و مقررات: مجموعه شاخص ها و ضوابط طراحی تولید و تبلیغ لباس

3-شرایط عمومی متقاضیان

1-3 تابعیت جمهوری اسلامی

2-3 پایبندی و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3-3 داشتن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط و یا سابقه کاری موثر و مرتبط با موضوع فعالیت موسسه به تشخیص هیات

4-مدارک لازم 

متقاضیان شیما (طراح/ تولید کننده) اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط بوده می توانند پس از ثبت اطلاعات و براساس کد رهیگیری اثر خود را به دبیرخانه تحویل یا ارسال کنند.

1.    4 قطعه عکس 4*3 جدید، کپی شناسنامه، کارت ملی (پشت نویسی شده)

5-مراحل ثبت اثر در سامانه شیما

متقاضیان دریافت شیما، به محض ثبت اطلاعات خود بر روی سامانه(شیما)، کد رهگیری دریافت می نمایند که حفظ این کد رهگیری در مراحل بعدی برای کسب اطلاع از وضعیت طرح، الزامی است. چنانچه در فرآیند اخذ شیما هم آمده است صاحبان طرح ها به منظور اخذ کد شیما از دبیرخانه می بایست اقدام به ثبت طرح در سایت کارگروه ساماندهی مد و لباس نمایند مراحل ثبت طرح/ اثر برای دریافت کد شیما به شرح ذیل می باشد:

1.    مراجعه به سایت کارگروه ساماندهی مد و لباس

به نشانی:                                                         https://iranmode.farhang.gov.ir

ورود به بخش صدور شناسه شیما

1-   بخش ثبت درخواست جدید، لازم است اطلاعات زیر تکمیل شود:

الف)شماره کد ملی

ب)شماره تماس

ج)کد امنیتی

درفرم ثبت اثر، برای اشخاص حقیقی اطلاعات فردی به همراه مدارک زیر درسایت بارگذاری شود.

-تصویر اثر (حجم عکس ها کمتر از 500 کیلوبایت باشد)

-اسکن عکس4*3

-اسکن شناسنامه/ کارت ملی

-اسکن کارت پایان خدمت/ معافیت (ویژه متقاضیان مرد)

در فرم ثبت اثر اشخاص حقوقی، اطلاعاتی در خصوص اثر مورد نظر به همراه یک تصویر با حجم کمتر از 500 کیلو بایت در سایت بارگذاری شود(فرم شماره 2)

در مرحله آخر سیستم برای ثبت هر اثر یک کد 8 رقمی صادر می کند.

6-چگونگی رسیدگی به تقاضاها

الف ) ارزیابی کلی اثر در دبیرخانه ارزشیابی آثار

پس از ثبت اثر و یا ارائه فرم تکمیل شده و مدارک منضم به  دبیرخانه ارزشیابی آثار اقدامات به شرح ذیل انجام خواهد شد:

1)بررسی مدارک و تطبیق تصاویر آنها با اصل مدارک

2)بررسی سوابق فردی متقاضیان (عضویت در بانک اطلاعاتی/ کارت صلاحیت)

3) بررسی سوابق فنی و مهارتی متقاضی از حیث داشتن تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت دارد.

4)بررسی طرح ارائه شده(واصله) از حیث رعایت قانون کپی رایت.

ب )چگونگی طرح در کمیسیون

1-6) دبیرخانه پس از وصول اطلاعات و حصول اطمینان از کامل بودن آن به نوبت و با رعایت ضوابط قانونی(بررسی حقوقی) به مطرح کردن طرح در کمیسیون می پردازد، این کمیسیون که وظیفه ارزشیابی آثار رسیده از مراجع فوق الذکر و اعلام نظر کارشناسی در خصوص آن ها  بر اساس نمادهای هنر ایرانی ـ اسلامی، بر عهده دارد، بر اساس آیین نامه و کاربرگ های طراحی شده در این کمیسیون درباره طرح های واصله اعلام نظر نموده و دبیرخانه بر اساس نتایج کمیسیون(تایید و تصویب یا رد اثر) به متقاضیان اطلاع رسانی می کند.

2-6)متقاضیان موظفند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام جهت دریافت کد و اصل اثر مراجعه  نمایند. در غیر اینصورت کد صادر شده ابطال می شود.

تبصره : بررسی، ارزیابی و اعطای نشان شیما به صورت غیرمتمرکز برای مراکز، موسسات و خانه های مد که بیش از 30 طرح جدید جهت اخذ شیما داشته باشند پس از ارائه درخواست کتبی و موافقت دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور اقدام خواهد شد.